Samanaikainen päihde- ja mielenterveysongelma

Antti on juonut vuosien ajan runsaasti alkoholia. Viimeisen puolen vuoden aikana hän on ollut myös lähes jatkuvasti hyvin masentunut. Antti ei ole kyennyt nukkumaan kunnolla ja mielessä pyöri jatkuvasti ahdistavia mielikuvia ja ajatuksia.


Ahdistavien ajatusten takia Antti hakeutui terveyskeskuslääkärille, joka ohjasi Antin juttelemaan depressiohoitajan kanssa. Ensimmäinen käynti depressiohoitajan luona oli Antin mielestä onnistunut: hän oli ollut ennen käyntiä pari päivää juomatta ja hän sai purettuaan ahdistusta keskustelussa. Hänestä tuntui, että häntä kuunnellaan ja ymmärretään.


Toisen ja kolmannen käynnin aikana Antti oli tukevassa humalassa. Depressiohoitaja kertoi, ettei keskusteluista ole hyötyä jos Antti on päissään. Käynnit täytyi lopettaa, sillä Antti oli tullut tapaamiseen humalassa jo toistamiseen.


Antti pääsi katkaisuhoitoon, jonne hän oli aiemmin hakenut kunnan sosiaalitoimen avustuksella. Antilla oli kova halu lopettaa juominen joten katkaisuhoito onnistui ja auttoi Anttia myös pysymään raittiina hoidon jälkeen. Antti sai hoidon aikana kuitenkin voimakkaita ahdistus- ja raivokohtauksia, jotka saattoivat johtua alkoholin vieroitusoireista. Vaikka Antti joutui lähestulkoon jättämään katkaisuhoidon kesken raivokohtausten takia, hän onnistui kuitenkin käymään sen loppuun asti.


Oltuaan kaksi kuukautta raittiina Antti kokee edelleen voimakasta ahdistusta ja toivottomuutta. Myös jatkuva väsymys ja erilaiset särky- ja pelkotilat vaivaavat Anttia. Lääkäri toteaa Antin fyysisesti terveeksi.


Mitä Antti voi tehdä?

Antin ahdistus- ja pelkotilat eivät ole johtuneet pelkästään runsaasta alkoholinkäytöstä. Antilla voi olla päihdeongelmasta riippumaton mielenterveydenhäiriö eli kaksoisdiagnoosi. Kaksoisdiagnoosista kärsivän päihdeongelmaisen henkilön psyykkiset oireet, kuten Antin tapauksessa ahdistus ja masennus eivät häviä pitkänkään raittiuden jälkeen. Kaksoisdiagnoosipotilas tarvitsee hoitoa sekä päihdeongelmaan että mielenterveyden häiriöön.


Monesti kaksoisdiagnoosipotilaan ongelmaksi muodostuu se, että hänelle ei tahdo löytyä sopivaa hoitopaikkaa. Psykiatrisen hoidon saamiseksi vaaditaan yleensä riittävän pitkään raittiina olemista, mutta mielenterveyden häiriön aikaansaamat oireet saattavat vaikeuttaa raitistumista. Päihteiden käyttö myös yleensä voimistaa psyykkisiä oireita.


Kaksoisdiagnoosipotilaan hoidon ensimmäinen tavoite on yleensä alkoholiriippuvuuden katkaiseminen. Alkoholiriippuvuutta voidaan hoitaa esimerkiksi A-klinikalla. Kun alkoholinkäyttö on riittävän hyvin hallinnassa, mielenterveyden häiriön hoito voidaan aloittaa esimerkiksi psykiatrian poliklinikalla. Jossain tapauksissa mielenterveyden häiriön hoito voidaan myös aloittaa samaan aikaan ja jopa samassa paikassa päihdeongelman hoidon kanssa. Tulevaisuudessa tavoitteena on luultavasti yhä useammin yrittää hoitaa molemmat ongelmat samassa paikassa.


Antin kannattaa hakeutua esimerkiksi terveyskeskukseen ja selvittää tarkoin oma tilanteensa. Antti luultavasti hyötyisi jostain mielenterveyden häiriöön tarkoitetusta hoitomuodosta.